Kategorie

Reklamační řád

Reklamační řád:

 

Tento „REKLAMAČNÍ ŘÁD“ je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Romana Bohaty, provozovatele internetového obchodu www.rybarstviudana.cz, IČ 16405277 se sídlem Okružní 139/12 Litoměřice (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.rybarstviudana.cz.

 

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

Záruka a reklamace

1. Záruka začíná běžet okamžikem převzetí výrobku spotřebitelem

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců

3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením

5. Při praní či čištění respektujte symboly uvedené výrobcem na etiketě

6. Reklamaci je možné uplatnit:

A) poštou, zašlete na adresu sídla: Okružní 139/12 Litoměřice, 41201.

B) osobně v sídle prodávajícího, na adrese: Okružní 139/12 Litoměřice, 41201 nebo na kamenné provozovně na adrese: Okružní 139/12 Litoměřice, 41201

C) zasláním elektronicky prostřednictvím prostředku komunikace na dálku internet na emailovou adresu prodávajícího rybarstviudana@centrum.cz , kdy reklamační list je zpřístupněn na internetovém obchodě

7. Náklady na dopravu výrobku od spotřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající.

8. Reklamované zboží, prosíme, řádně zabalte, aby při přepravě výrobku nedošlo k dalšímu znehodnocení výrobku a přiložte reklamační list (pokud jste jej již nezaslali prostřednictvím emailové korespondence).

9. Reklamační list vyplňte dle jeho obsahu (důležité: uveďte popis vady, jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit a kontakt na Vás)

10. Reklamaci vyřizujeme v souladu s ustanovením § 19 zák. č. 634/1992 SB. o ochraně spotřebitele v patném znění.

11. Spotřebitel musí v případě reklamace vadného zboží nějakým vhodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno na našem internetovém obchodě www.rybarstviudana.cz nebo v kamenné provozovně (např. doklad o zakoupení výrobků, dodací list, výpis o bezhotovostní platbě, atd.

 

Rybářství u Dana - Rybářské potřeby, pruty, navijáky, návnady a nástrahy...
eshop powered by OpenCart